Inicio
Población andina
Tejidos andinos
Proyectos
Publicaciones
Contacto
Congreso de americanistas - Chile, 2003

In 2003 zorgde de SHI voor een bijdrage van € 2000 om inheemse vertegenwoordigers deel te laten nemen aan het 51ste INTERNATIONALE AMERICANISTENCONGRES dat in 2003 in Santiago Chili plaatsvond. De reiskosten waren voor hen anders niet op te brengen geweest.

Het Internationale Amerikanistencongres is een wetenschappelijke activiteit die al sinds 1875 plaatsvindt. Het eerste congres werd in Nancy, Frankrijk gehouden. In de eerste tijd was het doel van deze bijeenkomsten bij te dragen aan de voortgang van etnografische, taalkundige en geschiedkundige studies met betrekking tot het Amerikaanse continent, vooral over de tijd vóór het door Columbus ontdekt werd en personen die hier in geïnteresseerd zijn met elkaar in contact te brengen. In latere jaren breidden de aandachtsvelden zich uit naar antropologie, archeologie, kunst, rechtspraak, economie, onderwijs, literatuur, linguïstiek, sociologie, stedenbouw, etc., inclusief de disciplines die van oudsher verbonden zijn met de wetenschappelijke en technologische kennisgebieden.
De eerste 10 Congressen vonden plaats op het Europese continent. Het eerste Congres op Amerikaanse bodem werd in 1895 in Mexico gehouden en sindsdien worden de evenementen afwisselend op het Europese en het Amerikaanse continent georganiseerd. Per 1976 vinden de congressen om de drie jaar plaats.

In 2009 vond het 53 ste congres plaats in Mexico.