Inicio
Población andina
Tejidos andinos
Proyectos
Publicaciones
Contacto
Talleres - Perú, 2005

In 2005 steunde de SHI een tweetal seminars aan de UDEA voor een bedrag van € 3000. IECTA, het instituut voor de studie van Andesculturen in Iquique, Chili heeft ook een lezing verzorgd tijdens deze seminars. De seminars dragen bij aan het in stand houden van de indiaanse landbouwtechniek en productierituelen. Deze eeuwenoude kennis en de rijke ervaring in bio-diversiteit is in onbruik geraakt door de westerse opvatting van landbouwtechniek.
 

Ook op andere plaatsen in Peru werden cursussen en conferenties gegeven over dezelfde materie. De seminars werden deels in het Quechua, de lokale taal, aangeboden.
Er hebben 16 studenten deelgenomen aan deze seminars waarvan er 12 studenten de seminars met een scriptie af hebben gesloten.