Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact
Weefproject - Bolivia, 2009

Begin maart ontving de SHI een eerste voortgangsrapport van het door haar per oktober 2009 ondersteunde project.

De eerste bijeenkomsten vonden plaats, en in plaats van 3 doen er nu 5 comunidades mee. De vrouwen kozen hun bestuur en legden het activiteiten programma voor 2010 vast.

Wilt U meer weten, lees dan verder ....

 

 

 

 

 

 

In oktober 2009 keurde de SHI een aanvraag ter ondersteuning van een weefproject in Norte de Potosí - Bolivia goed (€ 2000). De aanvraag, gedaan door vrouwen van drie dorpjes - Queñuani, Jank’oyu, Uma Chiwiri – kwam binnen via de niet gouvernementele organisatie Pusisuyu, die ruim twintig jaar in het gebied werkt met de inheemse boerengemeenschappen die tot de armste van het land gerekend worden.

 

In de dorpjes wonen een zestigtal families, iets meer dan 300 mensen. De bevolking leeft van de verbouw van gewassen zonder irrigatie, gecombineerd met tijdelijke migratie of werk in de mijnen en ambachtelijke activiteiten. De gewassen zijn aardappels, tarwe, oca, mais, tarwi (lupine), gerst, allen voor eigen consumptie.

 

De bedoeling van het weefproject is om via een programma van cursussen en uitwisselingsactiviteiten de traditionele wolbewerking weer op gang te helpen. Het gaat dan om het verven met natuurlijke kleurstoffen, het weer aanleren van weeftechnieken en weefpatronen die in de vergetelheid geraakt zijn en het consolideren van een organisatiestructuur, die het de vrouwen mogelijk zal maken om met hun weefproducten ook extra inkomen te verkrijgen.

 

Projecten_Pusisuyu_Fotos_bij_aanvraag.pdf
PUSISUYU_FOTOBIJLAGE_EERSTE_RAPPORTAGE_MAART_2010x.pdf