Home
Andes Weefgoed
Projecten
Andes Bevolking
Publicaties
Contact
Projecten
V: Waarom wordt er om een tegenprestatie gevraagd?
A: In onze ervaring is gebleken dat ontwikkeling alleen duurzaam is wanneer de begunstigden het project aanvragen vanuit eigen motivatie. Deze motivatie kan worden aangetoond in de vorm van een tegenprestatie.

V: Welk format kan ik gebruiken om een project-aanvraag in te dienen?
A: Wij stellen onderstaand format voor:
1) Titel van het project.
2) Type project:
a) Achtergrond hoe het project tot stand is gekomen, uitleg over de locatie van het project.
b) Onderbouwing. Waarom de gemeenschap of organisatie het project nodig heeft.
c) Organogram. Uitleg hoe de groep is georganiseerd en welke professionele ondersteuning er is (bv een NGO, specialist).
d) Doel van het project. Wat voor concrete resultaten verwacht je te realiseren met het project.
e) De begunstigden. Wie zijn direct en indirect de begunstigden van het project?
f) De kosten van het project, in de lokale munteenheid of in euro.
g) Tijdschema. Welke activiteiten worden uitgevoerd in welke maanden?
h) Contactpersoon (telefoonnummer, adres, email adres).
Tip:
Wees realistisch. Het projectplan wordt pas goedgekeurd wanneer je duidelijk weet wat je wilt bereiken, en wat je ervoor nodig hebt om dat doel te bereiken, en daarin realistische verwachtingen hebt. Verwacht geen wonderen!

Uitgevoerde projecten:
Studiebeurzen IECTA - Chili
Weefproject - Bolivia
Onderwijs - Bolivia
Aardappels - Perú
Migrantenvrouwen - Bolivia
Radioprogramma - Ecuador
Inheemse cultuur - Bolivia
Weefgetouw - Bolivia
Studiebeurzen - Perú
Seminars - Perú
Bibliotheek IECTA - Chili
Vrouwencentra - Bolivia
Americanistencongres - Chili
Mijnbouw - Perú
Dijk tegen overstroming - Bolivia
Bibliotheek Tupe - Peru

Fonds ontwikkeling met identiteit

Het projectenfonds van Samenwerkingsverband Hooglandindianen is gericht op kleinschalige ontwikkelingsprojecten van inheemse culturen in de hooglanden van de Andes. Het gaat om projecten die de leefomstandigheden van inheemse groeperingen verbeteren met behoud van de eigen identiteit.

 

Criteria waar projectaanvragen op getoetst worden, zijn onder andere:

* Het gaat om inheemse volkeren uit de hooglanden en valleien uit de Andes, de Quechua, Aymara en Uru. Laaglandculturen vallen hier buiten.

* Het gaat om een concreet afgebakend project, op zichzelf staand of als deel van een groter project.

* Het project wordt aangevraagd door een organisatie of gemeenschap, niet door een individu of familie. Er worden geen kosten gefinancierd voor personeel, auto, en andere onkosten voor een NGO.

* Het project draagt bij aan een verbetering van de leefsituatie van de begunstigden.

* De maximale bijdrage is 2.000 euro.

* Uitleg hoe je op het spoor van SHI bent gekomen.

Procedure

Aanvragen voor het fonds worden schriftelijk of via email ontvangen (shi@antenna.nl). Deze dienen minimaal de volgende informatie te bevatten:

* Omschrijving van het project.

* De uitvoerder van het project.

* De verwachte concrete eindresultaten, bv het aantal mensen dat met dit project gebaat is.

* De tegenprestatie van de begunstigden (meestal in de vorm van werk of eigen inbreng)

* Tijdsplanning en geplande startdatum

* De maatschappelijk relevantie van het project

* Toegekende of lopende subsidie aanvragen bij andere organisaties

* Het bedrag dat u van SHI hoopt te ontvangen.

* Na afloop van het project wordt er een verslag ingeleverd via email of adres in tekst en beeld inclusief financiële verantwoording en uitleg in hoeverre de voorziene resultaten behaald zijn.

Vraag en antwoord

V: Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg nadat ik mijn projectvoorstel heb ingediend?

A: Aanvragen worden in principe binnen zes weken beantwoord.

V: Wat voor soort projecten worden gefinancierd?

A: Dit verschilt, het kan in de productieve sector zijn, cultureel of onderwijs. Om een idee te krijgen van de projecten die in het verleden zijn gefinancierd, bezoek de website www.hooglandindianen.nl/projecten.